Изпълняват се дейностите по реконструкция и рехабилитация на над 2 км улици и прилежащите им тротоари в Разлог

В проекта са предвидени реконструкция и рехабилитация на над 2 км. улици и прилежащите им тротоари на най-натоварените и конфликтни пътни артерии в град Разлог – ул. „Христо Ботев“, ул. „Опълченска“, ул. „Стара планина“, ул. „Черна река“ и ул. „Стара планина“ до отклонението на пътя за село Годлево.

Характерът на инвестициите, тяхното разположение и комбиниране ще доведе до значително подобрение на условията за обитаване и придвижване на местното население.

С осъществяването на проекта ще бъде решен проблемът с едно от най-натоварените кръстовища в града, където са констатирани множество пътно транспортни проишествия, а именно кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Александър Стамболийски“, по-известно като „Кестена“. Там ще бъде направена цялостна реконструкция на пътното платно и тротоарите, ще има разширение на моста и укрепване на реката с частична подпорна стена.

Изграждането на кръгово движение при улиците „Опълченска“ и „Черна река“ ще подобри организацията на движението и ще улесни достъпа до многопрофилната болница в град Разлог.

Изцяло реконстуирано ще бъде и кръстовището при улиците „Черна река“ и „Стара планина“. На всички новоизградени кръстовища ще бъде поставено енергоспестяващо улично осветление.

Стойността на проекта възлиза на 1 785 406 лева. Инж. Красимир Герчев е създал необходимата организация за стартиране и изпълнение на дейностите по договора.

 

Вашият коментар