Публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 ще се проведе в Благоевград

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета, Инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2018 година ще се проведе на 18.06.2019 г. а. Срещата ще се състои в зала №5 на Община Благоевград от 11.00 часа.

Дневен ред на обсъждането:

  1. Обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2018 година.
  2. Представяне на допълнителна отчетна информация по Закона за публичните финанси.
  3. Въпроси и отговори във връзка с годишния отчет на Община Благоевград за 2018 година.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Благоевград www.blgmun.com.

 

 

Вашият коментар