Занимания за деца през лятната ваканция в община Гоце Делчев

„Ваканция – 2019“ започва много скоро! За седма поредна година Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Гоце Делчев организира Лятна превантивна програма „Аз избирам доброто!“.

Тази година в нея са включени 13 различни клубове по интереси, в които чрез неформални методи и социална ангажираност децата ще могат да придобиват интересни знания, умения и да развиват своите таланти.

Записването започва от днес и ще продължи до 26 юни 2019 г., когато е крайният срок.

Официалното откриване на лятната превантивна програма ще бъде на 26 юни от 11.00 часа в Дома на културата в гр. Гоце Делчев, а дейностите в клубовете ще се провеждат през месеците юли и август от лятната ваканция.

 Клуб „Добро сърце” – понеделник и четвъртък от 17.00 до 19.00 ч. /тел. за записване 0894605360/
Дейностите включват благотворителни инициативи, посещения в домове и социални институции за подпомагане на възрастни хора и деца с увреждания, тематични презентации и срещи със служители на РУ „Полиция”, РС „ПБЗН” и др.

 Клуб „Приятели на природата” – сряда и петък от 9.00 до 11.00 ч. /тел. за записване 0988885784/
Дейностите включват опознаване на растителни видове, природозащитни акции и дейности по опазване на природата, залесяване, озеленяване, тематични презентации, планиране на градини, екологични дискусии и др.

 Клуб „Сръчни ръчички” – понеделник и сряда от 10.00 до 12.00 ч. /тел. за записване 0877464231/
Дейностите ще се провеждат на открито в парка на град Гоце Делчев и включват декорация, изработване на еко-сувенири, плетене, шиене, сглобяване на предмети от хартия, текстил, рециклирани материали и др.

 Клуб ”Риболов” – вторник и четвъртък от 16.00 ч. до 19.00 ч. /тел. за записване 0876242425/
Дейностите включват посещения в ЛРС „Сокол” град Гоце Делчев, запознаване с риболовните принадлежности, видовете риба, и най-вече риболов във водоемите в близост до град Гоце Делчев. За децата ще има осигурен транспорт.

 Клуб „Баскетбол” – вторник и сряда от 17.00 до 19.00 ч. /тел. за записване 0883333441/
Тренировките по баскетбол ще се провеждат в спортната зала на ПГ по МСС „Пейо Яворов” – град Гоце Делчев.

 Клуб „Латино фитнес” – вторник и сряда от 10.00 до 12.00 ч. /тел. за записване 0878390801/
Дейностите включват спортни упражнения, двигателни игри, фитнес и танци на открито – спортната площадка в парк „Панорамата” – град Гоце Делчев.

 Клуб „Рисуване” – вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч. /тел. за записване 0897525961/
Рисуването се провежда на открито в парка на град Гоце Делчев.

 Клуб „Забавно лятно четене” – вторник и четвъртък от 13.30 до 15.00 ч. /тел. за записване 0877382227/
Дейностите ще се провеждат на открито в парка на град Гоце Делчев, в градинката пред църквата „Света Богородица” или в читалнята на Библиотеката при НЧ „Просвета – 1865” град Гоце Делчев /когато вали/.

 Клуб „Киномания” – понеделник и сряда от 10.00 до 12.00 ч. /тел. за записване 0897548459/
Дейностите включват безплатни кинопрожекции и тематични дискусии по филмите в Кино „Парадизо” – град Гоце Делчев.

 Клуб „Фотография” – четвъртък и петък от 09.00 до 11.00 ч. /тел. за записване 0898726604/
Дейностите включват запознаване с различни техники на снимане, фотографски програми и материали, фотографиране и обработка на снимки, организиране и подреждане на фотоизложба.

 Клуб „Приятели на Музея” – вторник и петък от 16.30 до 18.30 ч. /тел. за записване 0878854252/
Дейностите включват запознаване с историята на Неврокопския край, исторически пътешествия в различни епохи чрез интерактивни занимания в Историческия музей на град Гоце Делчев. Заниманията ще се провеждат в Общински исторически музей – град Гоце Делчев.

 Клуб „Млад журналист” – сряда и четвъртък от 16.30 до 18.30 ч. /тел. за записване 0887159871/
Дейностите включват запознаване с различни жанрове и техники в журналистиката, упражнения в творческо писане, интервюта на интересни личности, посещения на медии в град Гоце Делчев.

 Клуб „Туризъм” – четвъртък от 8.00 до 12.00 ч. /тел. за записване 0897807252/
Дейностите включват запознаване с исторически и природни обекти в неврокопския край, кратки туристически преходи и екскурзии. Заниманията изискват издържливост и отлична дисциплина /сборен пункт пред Читалище „Просвета – 1865”/.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

• Заниманията са предназначени за деца над 7 години, които са ходили на училище през изминалата учебна година. Децата са задължени да спазват правилата за поведение в клубовете и да носят своята лична входна карта при всяко посещение.
• За записването на децата в летните клубове, родителите им или техни упълномощени представители следва да попълнят Декларация за съгласие /по образец/ и Заявление до Председателя на ОКБППМН – Валери Сарандев. Заявления и декларации ще се подават в Информационния център на Община Гоце Делчев или сканирани на имейла на ОКБППМН – Гоце Делчев okbppmn@abv.bg. При подаването на документите в Информационния център на Община Гоце Делчев родителите ще могат на място да получат и входната карта на своето дете.
• Препоръчително е родителите да се обадят и на посочените телефони на ръководителите на избраните от децата клубове с цел своевременно оформяне на групите и навременна подготовка за стартирането на дейностите.
• Родителите на всички деца задължително трябва да попълнят декларации за съгласие, по образец на ОКБППМН, публикуван на страницата на Община Гоце Делчев www.gotsedelchev.bg в отдел „СЪОБЩЕНИЯ”. Декларации и заявления могат да бъдат получени и от Информационния център на Община Гоце Делчев.
• Дейностите във всички клубове са предвидени за месеците ЮЛИ и АВГУСТ 2019 г., като са възможни промени в датите и часовете на заниманията според броя на записалите се деца, оформяне на възрастови групи или други възникнали обстоятелства.
• Срокът за записване е до 26 юни 2019 г.
• Официалното откриване на Лятната програма ще се състои на 26 юни 2019 г. от 11,00 ч. в Дома на културата – град Гоце Делчев, където децата ще се запознаят с ръководителите на клубовете и ще се уточнят стартовите дни за летните занимания във всеки клуб.
• Всички занимания са напълно безплатни за децата!
• Информация за дейностите на ОКБППМН можете да намерите и във Фейсбук страницата: Общинска комисия за БППМН – Гоце Делчев

Вашият коментар