Разширяват обхвата на „Лятно училище“ Разлог

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  предвижда да разшири обхвата на „Лятно училище“ Разлог.

Практиката досега бе дейностите да се провеждат в ромският квартал „Нов път“ два пъти седмично с деца от общността. Тази година в инициативата се включват и различни институции от община Разлог.

Това лято ще бъде увеличен и броят на децата, които могат да се включат в инициативата на комисията „Лятно училище“, като се организират и по-разнообразни дейности – походи и опознаване на природни, исторически и културни дадености, рисуване в парка, отборни игри,  обучение и демонстрация за безопасно движение по пътищата.

В атмосфера на много приятелски дух, забавления и приятни емоции, децата и обществените възпитатели ще  организират различни игри, а най-важното е, че в процеса на тези занимания децата отново могат да срещнат в обществените възпитатели свои приятели, с които споделят и имат доверие./bnr.bg

Вашият коментар