Oфициално откриват обновените извори – „Миро“ намиращи се в село Огняново

Днес предстои официалното откриване на обновените извори – „Миро“ намиращи се в село Огняново, както и този в село Марчево – община Гърмен. Реализацията е в изпълнение на съвместен проект на общините Гърмен и Тасос. За официалното откриване се очакват и представители от гръцката страна. 

Стойността на проекта е 686 419,51 евро. Водещ партньор по проекта е община Гърмен.

И на двата минерални извори – „Миро“ има обекта изградени рампи за достъп на инвалиди, химически тоалетни, паркинги и детска площадка. В изпълнение на проекта е подобрен значително достъпа до туристическите атракции и съоръжения в община Гърмен, включително и за хора с увреждания.

И двете общини Гърмен и Тасос имат готовност и работят активно по прилагането на политика за “солидарен туризъм“ в трансграничния район с подобряване на достъпа с хора с увреждания, реклама, и популяризиране на туристическите обекти в двете страни, и не на последно място увеличение на туристическите посещения в двете партньорски общини – Гърмен и Тасос.

Сред основните дейности остава подробното проучване на състоянието на природното и културно наследство, както и формиране на мерки за бъдещото му развитие и съхранение на територията на община Гърмен.

Вашият коментар