Пет фирми искат да строят училище в Рибново

5 фирми участват в конкурса за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за разширяването на Средно училище „Йордан Йовков” в гърменското село Рибново. Две от дружествата са от София, третото е от Кюстендил, четвъртото е от Пловдив, а петото – от хаджидимовското село Абланица.

Директорът на школото – Манчо Джуркин, обяви обществена поръчка въпреки забраната на кмета на община Гърмен – Минка Капитанова.

В началото на месец март тази година управникът издаде заповед, с която забрани на Джуркин като второстепенен разпоредител на бюджетни средства да провежда обществени поръчки. Но общинският съвет взе изрично решение и възложи на кмета да дeлегира права на школския шеф да проведе обществените поръчки за избор на изпълнител и за филиала в Осиково, и за разширяването на училището в Рибново.

„Предстои комисията да избере победителя в конкурса за училището в Рибново. Министерството на образованието и науката ни отпусна парите. Те са за изграждането на нови 6 класни стаи в учебното заведение. Тук учат около 500 ученици в 24 паралелки, а в същото време класните стаи са само 16”, коментира директорът Манчо Джуркин.

Ако всичко с процедурата върви нормално и няма обжалване, първата копка ще бъде направена през септември тази година.

Вашият коментар