Празнуваме рождението на Учителя Петър Дънов

Рождение на Учителя Петър Дънов като празник за общество „Бяло братство“ е днес. Поради разлика в календарите през последните векове, празникът се чества два дни – на 11 и на 12 юли.

Петър Дънов произхожда от род на български възрожденци. Ражда се на 11 юли 1864 г. в с. Николаевка, недалеч от Варна. През август 1888 г. заминава за САЩ, където завършва теология в Методисткия университет в Бостън. След завръщането си в България получава просветление за мисията си и казва:
“Моята задача е да събудя в човека свещеното чувство към живота и Бога, за да вярва в доброто и възвишеното, което е вложено в него”.

Основава общността „Бялото братство” и взема духовното име Беинса Дуно. През 1900 г. за пръв път събира последователи и бързо групата прераства в малък кръг от 10-20 души. 11 години Дънов обиколя страната, прави френологични изследвания (по формата на черепа и лицето се съди за характера и качествата на човека).

Културното и духовно наследството, което ни оставя, е сред най-значимите в България: повече от 5000 лекции, 150 музикални авторски произведения и танцът Паневритмия, превърнал се във визитна картичка на България в целия свят.

Отзвукът отвъд граница на учението на Учителя Петър Дънов започва още през 30-те години на XX век. Първоначално е насочен към Франция, Русия и Прибалтика, по-късно се разпространява в Канада, САЩ, Англия, Германия, Испания, Швейцария, Конго, Индия, Австралия, Бразилия и други. По всички точки на света, където четат и практикуват учението на Учителя Петър Дънов, се играе танцът Паневритмия, а песните и молитвите се произнасят на български език.

Вашият коментар