Кметът на община Банско – Георги Икономов, със своя заповед забрани използването на спортните площадки от 22,00 часа до 06,00 часа

 Целта е да се гарантира спазването на обществения ред и запазване на спокойствието на живеещите и на туристите, които са на почивка в района на спортните съоръжения.

Действията на градоначалника са в резултат на оплаквания на банскалии и гости, че често на спортните площадки има хора до късните часове, които вдигат шум и пречат на нормалния отдих и сън на жители и туристи през нощта. Минималната санкция за нарушителите на заповедта на кмета е 50 лева.

За изпълнението й отговарят началникът на РУ-Банско и началникът на отдел „Обществен ред и сигурност” в общината.

Вашият коментар