„Най-важно е един кмет да е комуникативен достъпен и да има човешко отношение към проблемите на гражданите“, сподели пред участниците г-н Ревански.

Велико Търново отново е домакин на „Академия за либерални политики“, организирана от Младежко ДПС. Обучението се провежда в  периода  11-14 юли. 45 млади хора от страната се запознават с детайлите за правене на политика на местно, национално и европейско ниво, както и с тънкостите на публично поведение. Младежите бяха избрани с онлайн конкурс, а областната структура на Младежко ДПС  е представена от четирима души.

Лектори  са политици, социолози, представители на местната власт, народни представители и евродепутати. Освен лекционен курс обучението съдържа и интерактивен формат на работа и тематични дебати.

Снимки: ПиринПресс
Снимки: ПиринПресс
„Местната власт представлява възможност да се налагат определени решения, приети по установен ред от някакъв орган, които имат задължителен характер в рамките на териториалната общност за отделни граждани, за групи от граждани или за цялото население на района, общината, областта и др. Местната власт разглежда отношенията в териториалните общности, за които законът определя, че са с регионално значение, като обект на нормативно установено властническо въздействие, от което следва подчинение при отношенията между различни субекти. Съществуват и структури на държавната администрация, които осъществяват своята дейност на територията на населените места. Те са в резултат от деконцентрацията на властта. Намират се в почти пълна зависимост от правителството„, поясни на присъстващите г-н Ревански.
Снимки: ПиринПресс
Снимки: ПиринПресс
Младежко ДПС като най-голяма младежка организация в България и най-голяма либерална в Европа традиционно провежда всяка година по няколко пъти академии за либерални политики. Голям принос за провеждането на тези академии съдействат и от немската либерална фондация „Фридрих Науман“. Знанията и уменията, които получават младите депесари по време на курсовете ги подготвят за успешни политици и добри кадри в сферата на техните кариерни интереси. ДПС Велико Търново и местната младежка организация получават голямо признание и добра оценка за работата си от централното ръководство на ДПС, имайки честта да домакинстват подобно мероприятие.
Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error