Ръководството на ПП ГЕРБ  – Гоце Делчев, съобщава на своите членове, симпатизанти и  граждани, че на 29.07.2019 г., от 17,00 ч., в залата на (НТС) Дом на науката и техниката,  на ул.”Бяло море” 12А, ПП ГЕРБ – Гоце Делчев  ще  проведе Общинското номинационно събрание за номинации, за кметове на кметства, общински съветници и кмет на община, съгласно Решение № 99-00-ГИК-092/10.07.2019г. на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ.
Общинското събрание ще бъде проведено при следния дневен ред:
1.Номинации за кметове на кметства
2.Номинации за общински съветници
3.Номинации за кмет на община
На Общинското събрание могат да присъстват и гласуват всички членове на ПП ГЕРБ от Община Гоце Делчев, които са платили членския си внос.

67298674 387139285250366 2063312279092330496 n1

На събранието могат да присъстват и граждани, които не са членове на ПП ГЕРБ, без право да правят номинации или да гласуват.
Настоящото обявление за датата, часа и мястото на общинското събрание и неговия дневен ред е поставено на мястото за обявления пред офиса на ПП ГЕРБ в гр. Гоце Делчев, публикувано е на фейсбук страницата на ПП ГЕРБ Гоце Делчев, съобщено е на членовете на ПП ГЕРБ Гоце Делчев и е изпратено в централата на партията в срок не по-малко от седем дни преди датата на събранието.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:
error