Базар на мартеници в Благоевград

 

На 24 февруари от 10:00ч. ще се открие базар на мартенички във фоайето на община Благоевград. Мартеницата е символ на здраве, любов, плодородие и дълъг живот. В белия цвят е втъкана чистотата на отношенията между хората, а червеният носи топлината на приятелството.

В организирания от общината базар на мартеници ще участват потребители на социални услуги от Дневен център за деца с увреждания „Зорница“, “ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“, Защитено жилище „ Искра“, Защитено жилище“Струма“, Защитено жилище “Слънчев дом“. В инициативата ще се включат и ,,Звено психосоциална рехабилитация, ресоциализация  и трудова теарпия“ към Център за психично здраве – Благоевград, с управител д-р Николай Янакиев.

Мартениците са изработени с много старание и любов от деца и възрастни с увреждания, подкрепяни от служителите, работещи с тях. Това е част от трудотерапевтичната дейност, която подпомага и създава начин за  преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по- добро справяне  с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие.

Базарът е в партньорство с Движение „Ние жените“ Благоевград. Всеки, който желае може да закупи мартеници за своите близки и любими хора.

 

Пирин Прес

Next Post

Важно съобщение! Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Благоевград

пт февр. 21 , 2020
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Благоевград  уведомява лицата с увреждания, които се придвижват с инвалидна количка, че от 12.02.2020 г. до 12.05.2020 година е в сила Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, която се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства. Исканията могат да се […]