Български и гръцки ловци ще се обучават как да опазват биоразнообразието

Нов голям проект ще изпълнява Ловно-рибарско сдружение „Сокол“ Гоце Делчев с водещото партньорство на Федерация на ловците от Република Гърция.

Неврокопските ловци заедно с колегите си от Като Неврокопи в продължение на две години ще се обучават в опазване на биоразнообразието и екосистемите посредством в трансграничния регион. Ще бъде разработена обща стратегия за създаване на единен обучителен център, предоставящ съвместни българо-гръцки образователни програми за опазване на околната среда и биоразнообразието в пограничния регион.

Членовете на ловно-рибарските дружества ще въведатсертификационна система, с която по-лесно ще се получават разрешенияза лов и риболов, като ще бъде използван практическият опит на България. Всички сертификационни тематични курсове ще включват общо образование за „защитник на околната среда“.

В местността Охиро край Като Неврокопище бъде изграден център за практическо обучение, който ще може да се използва и от българските и от гръцките партньори. В сградата на ЛРС „Сокол“ ще бъде обособен теоретичния център, базиращ се на интерактивните методи на обучение чрез създаване на изнесена реалност.

За целта се предвижда да бъде извършен ремонт на конферентната зала, която да бъде превърната в интерактивна обучителна зала. На третия етаж ще бъде обособена малка обучителна зала за теоретична подготовка. Предвижда се доставка на високотехнологично оборудване за интерактивната зала.В рамките на проекта ще бъдат наети и четири горски стражари с деветмесечна заетост.

Това е вторият голям проект, който спечели и ще изпълнява ЛРС „Сокол“ Гоце Делчев. Предишният бе реализиран преди няколко години и бе първият спечелен от подобно ловно сдружение на територията на Балканския полуостров./Дарик

Пирин Прес

Next Post

Евростат каза къде в Европа са най-бедните и къде най-богатите

пт мар. 31 , 2017
Северозападна България остава регионът с най-ниски доходи на глава от населението в Европейския съюз, сочат последните данни на Евростат. Данните измерват покупателната способност на населението с парите, които получава на месец съотнесено към местните цени. Хората от централен Лондон могат да си позволят потребление с 480% повече от средното равнище […]