„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Огняново

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с. Огняново, община Гърмен, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 187 – 173 в с. Огняново, за периода от 24.02.2020 г. (понеделник) до 28.02.2020 г.

(петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Пирин Прес

Next Post

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Ковачевица

ср февр. 26 , 2020
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Ковачевица, община Гърмен, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 179 – 108 в с. Ковачевица, за периода от 04.03.2020 г. (сряда) до 27.03.2020 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 […]