Въвеждат нов данък за бизнеса със задна дата

Управляващите са на път да вземат решение и да въведат нов данък за фирмите със задна дата, при преполовена бюджетна година. От 1 януари 2016 г. фирмите ще бъдат задължени да начисляват 10% данък върху разходи, свързани с ползване на фирмени активи за лични нужди на собственика и работниците, пише в. „Сега“.

За вече изминалите месеци на годината фирмите ще трябва да осчетоводят съответните разходи постфактум. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени в парламента от депутати от ГЕРБ, РБ и ПФ.

Целта им е да се запушат част от пробойните около вече наложеното с шумни скандали облагане на личното ползване на фирмени активи с ДДС. Поредният налог се въвежда, защото ползването на активи на фирмата за лични нужди се приема за непаричен доход за собствениците и работниците. Той трябва да се облага с данък върху доходите и отделно с осигуровки. Нищо от това не бе ясно при приемането на промените в закона за ДДС, с които задоконодателят задължи фирмите да връщат ДДС в хазната, ако ползват фирмените активи и за бизнес, и за лични нужди.

В резултат фирмите масово отказаха да обявяват лично ползване по линия на ДДС заради опасения, че ще бъдат санкционирани. Сега законодателят предлага две възможности. Фирмите ще имат право да избират дали да начисляват 10% данък върху разходите по реда на корпоративното облагане, или личното ползване да се облага с данък върху доходите и осигуровките.

Вторият режим е по-скъп от първия, защото делът на работодателя за осигуровки надхвърля 10% и в момента е 17.8%. Вторият режим обаче ще е по-изгоден за фирмите, в случай че съответният служител получава доходи над максималния осигурителен праг. Така осигуровки за допълнителния непаричен доход няма да се дължат, а тежестта по данъка ще падне върху служителя вместо върху фирмата. Компаниите ще избират начин на облагане за текущата година в годишните си декларации по ЗКПО, подавани за предходната година. Данъкът от 10% ще се дължи само при разходи за ползване на активи за собствени нужди и няма да се начислява за платени от работодателя стоки и услуги, предоставени от трето лице. Така например покриването от работодателя на сметка за телефон или ток няма да се облага по този ред, за да не се стигне до масово плащане на възнаграждения в натура и избягване на осигуровките, обясниха счетоводители. При всички активи, освен леки коли и имоти, данъчната основа ще се определя на базата на фиксиран дял на личното ползване – 20%.

Така фирмите ще дължат 10% данък върху 20% от съответния разход, освен ако не защитят аргументирано различен дял. Целта на фиксирания процент е да опрости режима. При колите и имотите е предвиден ред за изчисляване на дела на лично ползване. Той ще зависи от съотношението на изминатите километри или ползваната жилищна площ за лични нужди спрямо общото ползване или от броя на дните, в които активът е бил на разположение на собственика или работника. Ако фирмите не искат да поддържат сложна отчетност за автомобилите с пътни листове, могат да ползват опростен режим – с прилагане на фиксиран дял на лично ползване от 50%. С въвеждането на новия данък върху личното ползване на фирмени активи отпада друг, съществувал до момента налог – 10-те процента данък върху разходите, плащани от фирмите за експлоатация на превозни средства за управленска дейност. В момента се облагат всички отчетени разходи в предприятията за горива, консумативи, резервни части, ремонти и др., свързани с експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност. Противно на очакванията, внасянето на законопроекта насред годината не среща несъгласието на работодателите и на счетоводните предприятия. На заседание на бюджетната комисия вчера се разбра, че те подкрепят проекта, който е готвен след съгласуване с тях.

Цената на този компромис е серия от отстъпки – първоначално размерът на налога, който щеше да се въвежда, бе 17%. Не бе предвидено и отпадане на алтернативния данък за автомобилите за управленска дейност. От института на дипломираните експерт-счетоводители все пак ще настояват делът на лично ползване при активи, различни от коли и имоти, да се намали на 10%. Промяната на данъци насред годината обаче предизвика остри критики от опозицията. „Какви приходи се очакват от тези промени? Сега ли е момента да ги обсъждаме, след като след два месеца предстои внасяне на целия пакет с данъчни закони? Защо се допуска прилагане на закона със задна дата“, коментира депутатът от ДПС Алиосман Имамов. Според вносителя на проекта Менда Стоянова (ГРЕБ) обаче няма никакъв проблем със задната дата, защото данъкът се начислява на база годишен разход и се внася еднократно до края на 31 март, тоест догодина. Вносителите не приемат и твърдението, че се въвежда нов налог, а считат текстовете за административно облекчение. В същото време законът за публичните финанси е категоричен, че подобни промени в данъците не могат да се правят в хода на годината. „Промени на данъците и на задължителните осигурителни вноски във всичките им елементи не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от влизането в сила на Закона за държавния бюджет и/или законите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване за съответната година или от тяхното изменение и допълнение без актуализация на държавния бюджет“, пише в закона.

Пирин Прес

Next Post

Село Жабокрът изнася зеле за Чернобил

чт юли 14 , 2016
Всяка къща – около 250 общо, в кюстендилското село Жабокрът на десния бряг на Струма, сади зеле от по-късните прочути сортове, които се налагат за зимата. Усиленото засаждане е точно тази седмица и следващите десетина дни – след като е приключил черешоберът и са извадени картофите. Върху сущите картофени площи, от които […]