В Благоевград приключи съдебна сага за 1 милион лева

Административен съд-Благоевград сложи край на съдебната сага между държавата и наследниците на някогашния земевладелец Ибрахим Мутишев. Преди време роднини му осъдиха България в Страсбург за рекордното обезщетение от 1 106 000 лева. Причината – над 10 г. те не могли да влязат във владение на наследените 848 дка имоти в землището на днешното село Българчево, въпреки че имаше съдебно решение за това. Европейският съд бе категоричен – или държавата ще възстанови терените в срок от три месеца, или ще плати огромната компенсация на наследниците на Мутишев.

Общинската служба по земеделие предприе действия по изпълнение решението на съда в Страсбург. Държавното ведомство изпраща многократни покани до Идеал Мутишев и останалите наследници на едрия земевладелец с молба да посочат границите на имотите в селището, но до идентификация на имотите така и не се стигна.

Общинската земеделска служба започва действия по служебно възстановяване на имотите. С решение на общинския съвет в Благоевград са определени 37 имота съгласно плана за земеразделяне в землището на Българчево. Това обаче не удовлетворява роднините, които започват нови дела, за да докажат, че им възстановяват чужди имоти, а съдебното решение на Страсбург е изпълнено некоректно.

Те обаче така и не представят документи, с които да докажат старите реални граници на фамилните терени. Според юристите на земеделското ведомство в областния център наследниците на Ибрахим Мутишев са отказали да съдействат за приключване на реституционния процес в рамките на три месеца от влизане в сила на решението на Европейския съд по правата на човека.

Затова службата възстановява по служебен път свободни имоти в землището на Българчево. В крайна сметка Административният съд прие, че процедурата по възстановяване на имотите на наследниците на Ибрахим Мутишев е спазена. Затова магистратите отхвърлиха жалбите на Идеал Мутишев.

Пирин Прес

Next Post

Изложба „Водата е живот” откриха в НПГ „Димитър Талев“ в Гоце Делчев

сб мар. 12 , 2016
В Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, град Гоце Делчев днес бе открита изложба – конкурс на тема „Водата е живот“. Инициативата е по случай Международния ден на водата – 22 март и инициирана от Методическо обединение по природни науки,екология и физическо възпитание и спорт. Красиви пластики, рисунки и фотографии на ученици […]