Глоба, ако не пуснеш инспектор в магазина

До 6 000 лв. глоба или имуществена санкция ще платят собствениците на магазини, ако не пуснат контролен орган на територията на обекта при проверка.

Това предвиждат промените в проектозакона на Закона за храните, които Комисията по земеделие в парламента прие на второ четене.

Глоба ще има и за този, който не предостави на контролните органи необходимите документи и данни или възпрепятства изпълнението на служебните им задължения, включително вземането на проби.

При неспазване на хигиенните изисквания в обекти на производители, преработватели и търговци на храни наказанието е до 4 000 лв., а ако на обекта извършват дейност лица без необходимата квалификация, глобата е до 2 000 лв.

Народното събрание прие на второ четене и изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига.

Той предвижда, който пусне на пазара храни от животински произход, за които няма здравна или идентификационна маркировка, го грози глоба от 3 000 до 5 000 лева при първоначално нарушение. При второ нарушение санкцията става от 5 000 до 7 000 лева.

За едноличните търговци санкциите варират от 7 000 до 10 000 лева при първоначално нарушение. Ако нарушението се повтори, едноличният търговец ще трябва да плати глоба, която варира от 13 000 до 15 000 лева.

Четири министерства се ангажират с прилагането на закона. Това са Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Министерството на околната среда и водите.

Който възпрепятства контролния орган при осъществяване на дейностите му, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.

Когато нарушението е на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 13 000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 20 000 лв.

 Pariteni.bg

Пирин Прес

Вашият коментар

Next Post

Проект за възстановяване на увредени горски територии от мрежата Натура 2000 в България

пт май 22 , 2020
Проектът за възстановяване на увредени горски територии от мрежата Натура 2000 в България, изпълняван от ЮЗДП по Програма LIFE е един от 9-те най-интересни и иновативни проекти, които ще бъдат представени на симпозиум в Аликанте, Испания.   Изборът на Консорциума за мониторинг и оценка на ЕК по програмата е извършен в […]

Pirin Press