Гърция: Нови правила за капитал контрола, до 1000 евро в чужбина

Увеличава се лимита за изпращане на пари от Гърция в чужбина от 500 на 1000 евро на месец, съобщава издавания в Гърция в. „Български новини“.

Нови промени на контрола върху капитала обяви Министерството на икономиката, подписани от финансовия министър Тсакалотос. С тях се променят реда и условията по създаването на нови банкови сметки, реда на частично или пълно прекратяване на срочни депозити и се позволява и изпращане на пари в чужбина до 1000 евро на месец. Границата на тегления от банкомати или банкови гишета, не се променя и остава на ниво от 420 евро за всеки период от време, който започва от 12:01 ч Събота и завършва в 24:00 следващия петък.

Според решението на министъра, новите промени в системата на ограничения върху движението на капитали предвиждат:

1. При изрично разрешение за приемане и усвояване на средствата, нареждания за преводи към чуждестранни кредитни институции в се увеличават в размер на хиляда (1000) евро на  клиент за календарен месец за месечен лимит в евро за всички кредитни институции.

2. Не се разрешава откриването на нови банкови сметки на клиенти и добавянето на нови бенефициенти към съществуваща вече сметка, ако няма нов идентификационен номер на клиента, както и активиране на спящи сметки.

3. Може да бъде създавана нова сметка на същия клиент чрез издаване на нов идентификационен номер, само при доказване на необходимостта от това и като бъде доказано, че няма вече съществуваща друга сметка, чрез която биха могли да се обслужват лица или фирми, които нямат обслужващи сметки.

4. Може да се откриват нови сметки на студенти и ученици, при условие че се налага обучението им в друга страна, раззлична от сегашното им местообитание, при условие че нямат друга такава сметка или не са бенефициенти по сметка на родител.

Измененията са подписани на 11 март и са публикувани в Държавен вестник.

Пирин Прес

Next Post

Банско: Европа на колене пред уникалния курорт

ср мар. 16 , 2016
?????? ???????? ?????? ??? ????????????? ? ???????? ?? ?????????. ????????????? ?? ????????????? ????????????, ????????????? ?? ???????????? ?????????? ? ?? ??????????? ???????????????? ? ??????? ?? ?????? ???????-?????? ????????? ??????????? ?? ??????????? ?? ???????? ?????? ? ???????, ?? ?????????? ?? ?? ???????. ??????????? ???????? ?????? ????????????? ?? ???????? ?? ?????????? ?? ???????????? […]