Днес се проведе първа копка по проект на депото в гр. Гоце Делчев

На 01.06.2020 г. в гр.Гоце Делчев бе даден старт на значим екологичен проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В церемонията „Първа копка“ взеха участие Кметът на община Гоце Делчев –Владимир Москов, Кметът на община Гърмен – Феим Иса, народният представител Богдан Боцев, Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, председателите на общинските съвети на трите общини, общински съветници, ръководителите на изпълнителите по проекта, представители на медиите, граждани от Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Планирани за изграждане и експлоатация са следните съоръжения:

– компостираща инсталация с капацитет 2100 т/год

– инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 12 300 т/год.

– въвеждане система за разделно събиране на зелени отпадъци, в това число контейнери вместимост 1,1 куб.м (268 бр) и сметоизвозваща машина

– изграждане на нов трафопост на площадката.

Целевата група на проекта са жителите на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Чрез изграждането на компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци ще се намали количеството депонирани битови отпадъци за региона на община Гоце Делчев, община Гърмен и община Хаджидимово чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Пирин Прес

Next Post

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

пн юни 1 , 2020
Ромски образователен фонд със седалище в Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляване на разликата в образованието на роми и нероми, обявява открит конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромски образователен […]