Земеделското министерство отново ще купува частни земи в горски територии

От 1 октомври започва прием на документи за купуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, съобщи Министерството на земеделието. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес, посочва ведомството.

 

Изкупуването ще се извършва от 6-те държавни горски предприятия. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици.

Заявления ще могат да се подават до 15 януари 2020 г., след което ще бъде извършено оценяване. Одобрените предложения ще бъдат придвижени за закупуване на следващ етап.

Държавните горски предприятия няма да купуват поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения. Въвежда се нов праг на изискването за максимална обща площ на поземлените имоти, предлагани от един и същ собственик за покупка. Тя не трябва да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

 

Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. С цел намаляване на административната тежест, тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот. За улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец.

 

Пирин Прес

Next Post

B Благоевград ще се проведе есенното издание на фестивалa „Балкански игри“

сб сеп. 28 , 2019
В периода 28 – 29 септември в Благоевград ще се проведе есенното издание на фестивалa „Балкански игри. Фестивалът цели да популяризира постиженията на малките европейци, като им даде възможности за изяви на голяма сцена и среща с широката публика, което да насърчи стремежа им за личностно и творческо развитие и […]