Инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог направи символична първа копка по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група”

Това са СС „Предел“ – ул. „Опълченска“ 2, СС „Блок Гоце Делчев“- ул. „Гоце Делчев“ 1, СС „Голак“ – ул. „Христо Ботев“ 10, СС „Старата Аптека“ – ул. „Христо Ботев“ 9“. Събитието се състоя пред блок на ул. „Гоце Делчев” № 1 в град Разлог.
Присъстваха д-р Мария Копанарова – Председател на ОбС – Разлог, представители на сдруженията на собствениците на четирите блока, представители на фирмите изпълнители, служители на Общинска администрация – Разлог, жители и гости на града.

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, ще бъде осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение, ще бъдат изпълнени и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите. Основна цел на проекта е да се достигане по-висок клас на енергопотребление във всяка една от многофамилните жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. Очаква се да се осигури по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.
Общата стойност на проекта е 1 081 575.45 лв., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Пирин Прес

Next Post

B ПМГ „Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев днес беше представен Acer Chromebook Spin 11

чт май 3 , 2018
При използване на IT технологии в образованието, прилагането на Chromebook устройствата не е просто най-новата мода в областта, а те носят концептуална промяна в работата с компютри в клас. Устройството може да се използва за всичко, постижимо чрез приложения от Google Play Store или уеб-приложения (напр. MS Word). По информация […]