Информационна среща за безплатни обучения за повишаване на личностната мотивация

На 6 март 2019 г. (сряда) от 13:30 ч. в зала 101 (Учебен корпус № 1) ще се проведе информационна среща, организирана от Центъра за социална подкрепа и социално включване, със съдействието на Центъра за кариерно развитие към Югозападния университет „Неофит Рилски“.

На срещата ще бъде представена информация за три безплатни мотивационни обучение, които ще се проведат в периода от 15 март до 15 юни 2019 г., целящи повишаване на личностната мотивация, придобиване на умения за активно поведение на трудовия пазар и подобряване достъпа до заетост.

Обученията са насочени към:

•Повишаване на мотивацията като ключов елемент в процеса на търсене на работа.

•Осъзнаване на индивидуалния път на всеки участник – неговите лични и професионални цели.

•Начини за постигане на предпочитаната работа, чрез идентифициране на силни и слаби страни.

•Насърчаване на индивидуалния подход при търсене на работа и умението за успешно представяне пред работодател.

•Придобиване на знания и умения за активно поведение и изграждане на ключови компетенции като комуникативност, гъвкаво поведение на пазара на труда, умения за работа в екип, справяне със стрес.

• Всички участници, преминали обученията ще получат сертификати за успешно преминато обучение.

Заявления за участие в обученията, ще бъдат предоставени по време на информационната среща, както и в Центъра за социална подкрепа и активно включване, на адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 110, ет. 1 – външен вход.

Предстоящите събития са част от изпълнението на Проект: Център за социална подкрепа и активно включване – подкрепа чрез предоставяне на иновативни модели на социални услуги“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г“ – схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 – „Активно включване“.

Пирин Прес

Next Post

"Газпром“ не планира да участва в проекта газов хъб „Балкан“ в България"

вт мар. 5 , 2019
България получи тежък газов шамар насред визитата на руския премиер Дмитрий Медведев у нас. „Газпром“ не планира да участва в проекта газов хъб „Балкан“ в България“. Това е заявил пред журналисти шефът на газовия холдинг Алексей Милер след вчерашната среща на Медведев и Бойко Борисов, твърди ТАСС, цитирана от Traffic […]