Кметът инж. Румен Томов ще представлява Община Благоевград на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

Общински съвет Благоевград проведе днес извънредно заседание. Сесията се състоя от 09,30 часа в зала „22 септември“. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общински съвет Благоевград Андон Тодоров.

Сесията бе проведена при следния дневен ред:

По първа точка от дневния ред , Председателят на Комисия по бюджет, финанси и европроекти д-р  Владимир Пандев докладва предложение от кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов за предстоящото редовна заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград . Събранието ще се проведе на 27.02.2020г /четвъртък/ от 11,00 часа.

Изказване по предложението направиха общинските съветници Гергана Янчева, Иван Ризов, Кирил Илиев, Гергана Муртова и адвокат Албина Анева.

Управителят на ВиК Благоевград инж. Росица Димитрова присъства на извънредната сесия по покана на Общински съвет и направи изказване за дейността на Асоцията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Благоевград.

След гласуване Общински съвет-Благоевград взе решение:

Дава съгласие кметът на Община Благоевград – инж. Румен Томов да участва в предстоящото заседание на Асоциацията по ВиК  Благоевград на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Благоевград.

 

По точка първа от предложение дневен ред на Общото събрание, да гласува „ЗА“ приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК.

 

По втора точка от предложения дневен ред да гласува „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК.

По точка трета да гласува „За“ приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК за 2020г.

По точка четвърта да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, относно приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград, чрез отпадане на Община Петрич и прекратяване членството на Община Петрич в Асоциацията по ВиК.

По точка пета от предложения дневен ред да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, относно приемане на решение за промяна на границата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград, чрез отпадане на Община Струмяни и прекратяване членството на Община Струмяни в Асоциацията по ВиК.

В случай на обективна невъзможност, кметът на Община Благоевград инж. Румен Томов да участва в заседанията на Асоциацията по ВиК-Благоевград, Общински съвет-Благоевград възлага правомощията на заместник-кмета по строителство и сигурност инж. Евгени Терзиев.

Следващото редовно заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 28 февруари 2020 година.

 

Пирин Прес

Next Post

Дъщерята на Цар Киро е арестувана с голямо количество наркотици

вт февр. 25 , 2020
Това съобщи на брифинг полицията в Пловдив, пише Блиц. Събка Рашкова е заловена с 2 килограма хероин. Заедно с нея е задържан е и племенник на Цар Киро. Дъщерята на Кирил Рашков – Събка Рашкова, е крила наркотика в колан, който е бил опасан около кръста й. Хероинът е два килограма […]