Консолидирани финансови мерки и възможности в помощ на хората, фирмите и общините за справяне с икономическите последствия от COVID-19

Процесът е динамичен и се обмислят нови финансови инструменти за подкрепа на бизнеса и физическите лица, вкл.такива към съществуващите и сега безвъзмездни.

Хората в неплатен отпуск заради пандемията, които имат трудов договор от поне 6 месеца и нямат други доходи, могат да вземат кредит без лихва и обезпечение до 4500 лева. Срокът за издължаване е до 5 години, гратисният период до 24 месеца, а възможността за кандидатстване – до края на годината.
От това право могат да се възползват и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейността си, имат спад в доходите поне 20 % за първото тримесечие на 2020 г. и не получават възнаграждение от други правоотношения. За целта са осигурени 200 млн. лева от ББР.
Самонаети лица и малки предприятия без бизнес история (вкл. създадени от уязвими групи), могат да кандидатстват за кредит до 50 хиляди лева при облекчени условия и без обезпечение. Гратисният период по мярката на Фонда на фондовете е до 24 месеца, а срокът на погасяване – до 10 години.
Микро, малки и средни предприятия от всички сектори в цялата страна могат да получат оборотен кредит без обезпечение до 300 хиляди лева, с гратисен период до 36 месеца и срок за кандидатстване до края на годината. Мярката на ББР е допустима за тези, които по финансов отчет имат спад на оборота през първото тримесечие на 2020 г., неполучени вземания от клиенти, прекратени доставки, намаление в броя на заетите, затворени производства и офиси.
Близо 400 стартиращи и бързо растящи компании от сферата на иновациите, дигитализацията и технологиите ще могат да се възползват от инструмент на Фонда на фондовете с общ бюджет 150 млн. лева, насочен към иновативни компании с висока добавена стойност и потенциал за бързо възстановяване на икономиката след кризата.
Малки и средни предприятия от различни сектори, които запазват заетостта по време на кризата, могат да кандидатстват за кредит с лихвена субсидия до 3,6 млн. лева, срок на погасяване до 10 години и възможност за гратисен период. Общият бюджет на инструмента на Фонда на фондовете е 170 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева.
По друг механизъм на ЕИФ предприятията могат да кандидастват за кредити с максимален размер до 3,6 млн. лева за рефинансиране на задължения, възникнали през последните 60 дни. Общият бюджет на продукта е 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 880 млн. лева.
Общини и публично-частни партньорства, засегнати от кризата, ще могат да кандидатстват за кредитно финансиране до 40 млн. лева. Общият бюджет на финансовия инструмент е 418 млн. лева.

Пирин Прес

Next Post

Университетите увеличават таксите с до 25% на година

ср апр. 22 , 2020
18 български висши учебни заведения ще вдигнат своите такси за студенти с между 5% и 25%. В номинално изражение увеличението е от 20 до 170 лв. Такова решение беше утвърдено днес на редовното заседание на Министерския съвет.  Самите предложения в коя специалност с колко да се вдигне таксата идват от […]