Областният управител Бисер Михайлов учреди Областен координационен център

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе първата работна среща на Областния координационен център за изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Заседанието откри областният управител Бисер Михайлов, който подчерта необходимостта от съвместните усилия на институциите, за справяне с връщането в образователната система на не обхванати или отпаднали деца и ученици. Какво можем да подобрим и какви трудности възникват при работата с децата, учениците и техните родители.

Началникът на Регионално управление на образованието – Благоевград Ивайло Златанов разясни, че едно от предизвикателствата пред образователните институции на територията на областта за учебната 2017/2018 г. е било свързано с привеждане в действие Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Областта се характеризира със специфично географско разположение и голяма територия, като има населени места и съответно училища, които са отдалечени на повече от 150 км. от областния център. Големият брой образователни институции – 124 училища и 74 детски градини доведоха до обособяване на 84 района на обхват и съответно толкова екипа,  в които общият брой на включените лица бе 608, като някои от тях участваха в повече от един екип и така численият състав на екипите като цяло възлиза на 875 човека, от които 290 – педагогически специалисти.За учебната 2017/2018 г. бяха посетени и съответно обработени 6057 протокола за деца и ученици и лица, навършили 16 години. Извършените проверки на място от екипите и съставени 695 протокола, от които над 100 от посетените ученици успешно и трайно са задържани в образователната система. За ученици и лица над 16 години, които не са открити на настоящия и постоянен адрес, е потърсено съдействието от ОДМВР – Благоевград, за установяване на местонахождението им, а на лицата, навършили 16 години, е предложено като възможност продължаване на образованието чрез обучение в самостоятелна форма.

Пирин Прес

Next Post

ДУХОВ ОРКЕСТЪР- САНДАНСКИ СЕ ЗАВЪРНАХА С ПЪРВО МЯСТО ОТ ФЕСТИВАЛ НА ДУХОВАТА МУЗИКА В ГРАД БЕРКОВИЦА

пн сеп. 10 , 2018
Общински духов оркестър-град Сандански с ръководител Константин Кирянов, взеха участие за втора поредна година и спечелиха първо място на Второто издание на Северозападен фестивал на духовата музика, който завладя град Берковица на 9 септември. Уникална атмосфера, пъстрота и настроение внесоха десетте духови оркестри, които взеха участие в надпреварата. Седемчасовият лудешки […]