Община Благоевград кандидатства за безвъзмездно финансиране с проектно предложение „Изграждане и облагородяване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон“

 Проектът се финансира по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0011-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Проектното предложение има за цел да бъде изцяло изградена и облагородена ул. „Листопад“, намираща се в IV микрорайон в Благоевград, с оглед създаване на достъпна, безопасна и уютна градска среда. Проектният участък се намира между улиците „Вяра“, и „Здраве“ и е с дължина около 195 м. С изграждането на ул. „Листопад“ се предвижда изместване на довеждащ водопровод със средства от бюджета на Община Благоевград. Проектното предложение ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Общия бюджет на проектното предложение в размер на 1 276 609,17 лв., а срокът за изпълнение – 16 месеца.

 

Пирин Прес

Next Post

Откриха най-смъртоносната модерна болест в мумии на 500 години

чт ян. 2 , 2020
Откриха най-смъртоносната съвременна болест в мумии на 500 години. Международен екип от учени проведе компютърно сканиране на мумии от Гренландия, живели през XVI век, което показа, че и тогава хората са страдали от запушени артерии през целия си живот, пишат Vesti.bg. Изследователите са проучили добре запазените мумии на четирима възрастни и […]