Община Разлог купува на лизинг 2 автомобила за сметоизвозване

Цената, която е определена за всяко едно от превозните средства, е в размер на 110 хил. евро, или 215 142 лева.

Купуване на два нови специализирани автомобила за нуждите на новото общинско предприятие “Благоустройство и чистота” – Разлог и упълномощаване на новия управител Илия Благоев да обяви обществена поръчка и да сключи договор за финансов лизинг за закупуването им ще разгледа местният Общински съвет на предстоящата редовна сесия идната сряда.

Специализираните автомобили ще са с обем на бункера 16 куб.м и със стандарт на двигателя Евро 6. С тях ще се извършва сметоизвозването и сметосъбирането на отпадъците на територията на общината, като единият ще обслужва по график селата, а другият град на стр. Разлог. За закупуването им новото дружество трябва да обяви обществена поръчка, като при избора на изпълнител основният критерий за оценка на подадените оферти за участие ще бъде “най-ниска цена”.

Освен закупуването на двата автомобила проекторешението, което местните парламентаристи трябва да гласуват, включва и сключването на финансов лизинг, с който да бъдат придобити двата нови автомобила. Условията по лизинговия договор са първоначални разходи по него в размер до 120 хил. лв. В тях са включени авансовата вноска, ДДС и разходи за комисиони и регистрация. Погасителният план е за 5 години, или до 60 равни месечни вноски. Според тези условия за двата автомобила трябва да се внася по около 7 хил. лв. месечно.

В тази връзка местният парламент ще гласува и предоставяне на безлихвен заем в размер на 140 хил. лв. на дружеството, с които то да покрие първоначалните разходи по лизинговите договори и да има 20 хил. лева, с които да оперира първия месец. Тези средства ще бъдат осигурени за сметка на реализирани икономии от дейност “Чистота” от бюджета на община Разлог. За отпуснатия кредит ще бъде сключен договор за отпускане на такъв. Кредитът трябва да бъде усвоен до края на годината, а срокът за погасяване е до 31 декември на идната 2020 година. В случай че новото общинското предприятие не погаси кредита до тази дата, то ще дължи лихви по него.

Предложенията вече се разглеждат от постоянните комисии към ОбС – Разлог. То бе обсъдено от Комисията по бюджет и финанси.

Припомняме, че създаването на новото дружество “Благоустройство и чистота – Разлог” бе гласувано от ОбС – Разлог през месец април тази година. То е със 100% общинско участие и бе регистрирано с капитал от 1000 лева. Това решение предизвика доста дебати в местния парламент по отношение необходимостта от такова дружество и дали то няма да е поредното губещо такова, като именно значителните първоначални разходи за рентабилното му функциониране бяха основните притеснения на част от общинските съветници. В крайна сметка решението за създаване на ново дружество бе прието, а очакванията от работата му са за достигане на по-добри икономически резултати, в това число намаляване на количеството на отпадъците, които ще се депонират, и съответно таксите за депониране. Очаква се още с до 50% намаляване на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, като за 2019 те са в размер на 57 лв. на тон, а през 2020 ще бъдат над 95 лева на тон./Struma.bg

Пирин Прес

Next Post

Община Приморско е финалист за престижни Черноморски награди

ср юли 24 , 2019
Церемонията е на 30 август в уникалния хотелски музей – Анел в Созопол Сърцето и душата на родното Черноморие – община Приморско, е финалист за петото издание на престижните Черноморски награди. Церемонията ще се състои на 30 август в уникалния не само у нас, но и в света хотелски музей […]