Отдават под наем атракционно съоръжение „Пикника” в местността Чалин валог

Дирекция „Национален парк „Пирин” откри процедура за възлагане чрез конкурс на извършване на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение „Пикника” в местността Чалин валог.

То се намира в парков участък „Вихрен”, а срокът е за 1 година. Ще се предостави право за извършване на туристически услуги – информационни, продажба на сувенири, продажба на напитки и други стоки, изготвяне на специализирани рекламни материали за обекта. Ще може да се организират на мероприятия и събития със спортен, образователен и друг характер, но само след съгласуване с НП „Пирин”.

За правото да извършва туристически дейности и предлага туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника” изпълнителят ще поеме ангажимент да стопанисва обекта и парковата мебел – да лакира дървените елементи, да подмени счупените, изгнилите и повредените елементи, да подмаже огнищата преди туристическия сезон, да осигури охрана и сметосъбиране в района на атракционното съоръжение и сметоизвозване. Изпълнителят трябва да заплаща такса за предоставено право да се ползва обекта при базисна такса в размер на 900 лв.

Гаранцията за участие е такса от 90 лева по банкова сметка на  Дирекция „Национален парк Пирин”. Критерият за оценка на офертите на кандидатите е „икономически най-изгодно предложение”. Показателите за нея са концепцията за устойчиво развитие на обектаи предложената такса.

Предложенията могат да се подават всеки делничен ден до 10 октомври за времето от 09.00 до 17.30 часа. Те ще се разгредат на 15 октомври от 11:00 часа в Дирекция „Национален парк Пирин”.

Пирин Прес

Next Post

С мотото "Работа – с грижа за всеки" стартира кампанията си досегашния кмет на община Разлог

пн сеп. 30 , 2019
„Уважаеми жители на община Разлог, партньори и дейци на образованието, културата, бизнеса, спорта, на социалните и здравни услуги, туристически и пенсионерски дружества, колеги от общинска администрация, кметове на населените места, приятели с огромен респект към всички вас, партньори в управлението и развитието на община Разлог, и с отговорност поемам към изборите […]