От тази година плащаме данък за сгради на груб строеж и сгради в община Гоце Делчев

От тази година плащаме данък за сгради на груб строеж и сгради, които не се въведени в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване в община Гоце Делчев.

Във връзка с новите промени в Закона за местните данъци и такси, приети с ДВ бр.98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, влизащи в сила от 01.01.2020 г. данък недвижими имоти се дължи и в случаите, когато сградата е завършена в груб строеж, съответно и когато сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Във връзка с това, на деклариране подлежат всички новопостроени сгради и/или самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж.

За новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31.12.2019г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните се подават от възложителя в срок до 29.02.2020г. 

Декларирането става в отдел „МДТ“ с подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ заедно с копие от протокол на общинска администрация по чл.181, ал.2 от ЗУТ и/или с копие от констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ.

Съгласно чл. 123 от административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ, който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Пирин Прес

Next Post

Блъснаха кон на главна улица в Гоце Делчев

вт февр. 11 , 2020
Шофьор от Горно Дряново блъсна кон на ул. „Гоце Делчев“. Около 19:10 часа на 10.02.2020 г. на ул.“Гоце Делчев“ в гр.Гоце Делчев, товарен автомобил „Мицубиши“ с 30-годишен водач от с.Горно Дряново, общ.Гърмен, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост блъска, намиращ се на пътното платно, кон. В резултат на […]