По проект ще ремонтират сградите на две кметства в община Белица

Сградите на кметствата селата Кузьово и Орцево в община Белица могат да придобият нов облик. Това ще стане при одобрение на проект за енергийна ефективност на постройките по Програма за развитие на селските райони.

Проектът е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Дейностите по него отговарят на приоритетите на Общинския план  за развитие на община Белица за периода 2014-2020 г.

Местният парламент упълномощи кмета Радослав Ревански да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването по проекта пред  Държавен фонд „Земеделие”, да подготви всички документи и да подаде заявление за кандидатстване.

Пирин Прес

Next Post

Oбщина Банско ще реконструира езерото в Градския парк

чт авг. 30 , 2018
Общинският съвет в Банско упълномощи кмета Георги Икономов да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващо езеро в Градския парк.  Ще се участва процедура чрез подбор на проектни предложения за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на […]