Превантивни мерки срещу африканска чума по свинете в Гърция

След разрастване на проблема с африканската чума по свинете в България, Министърът на Околната среда и Енергетиката в Гърция Костис Хадзидакис подписа решение за вземане на предпазни мерки за отблъскване на африканската чума в Гърция. 
Предвижда се сътрудничество между горските и ветеринарни служби за оценяване на опасността от пренасяне на вируса в страната и последствията за развитието на животновъдното производство.
С решението бяха определени следните неща:

– Съставяне на екипи за преследване на нечистокръвните и диви свине, според горското законодателство (пар. 2а. на член 259 на Законовата Наредба 87/69 (ДВ 7).

– Увеличават се мерките в райони с висока опасност като Македония-Тракия и Епир – Западна Македония, както и в  другите децентрализирани управления, където опасността е по-малка, но съществуват проблеми в селскостопанското производство поради свръхпопулацията на дивите прасета.

– Регулират се въпроси за планиране и координиране на дейности свързани с оформяне на групи от ловци. Подробностите ще се определят от горските служби в сътрудничество с научни сътрудници и ловните организации след научна и техническа аргументация.

– Определят се общи условия за регулиране на популациите, изключително чрез лов в низини, полупланински, селскостопански райони от специализирани екипи от опитни ловци.

– Разрешава се покупко-продажбата на уловените нечистокръвни и неотглеждани прасета, както и на диви свине, като се дава възможността за безплатно предоставяне до 20% от теглото на месото, след съответни ветеринарни контролни изследвания, в обществени магазини и заведения на района.

– Горските служби ще държат пълен архив за групите, които ще бъдат съставени във връзка с акциите, броя на уловените прасета и предоставените количества от теглото в района не техните действия. Също така ще бъдат описани животновъдните ферми на всеки район, както и на взетите мерки свързани с преследването в същия район.

Пирин Прес

Next Post

Анастас Камбуров гостува с "CANTABILE" в Банско

ср авг. 7 , 2019
Художникът Анастас Камбуров е сред най-видните представители на съвременното българско изкуство. Той е добре познат, както в България, така и в Европа и Америка. Работи в галерии в Париж, Базел и Филаделфия. Представил е своите самостоятелни изложби в България, Франция, Австрия, Швейцария и САЩ, а днес открива изложбата си „CANTABILE“ […]