Създават Общинско предприятие „Никополис 2020“ в Гърмен

Община Гърмен реши да създаде общинско мегапредприятие, което ще стопанисва стотици общински терени на територията на общината, гробищни паркове, археологически паметници, исторически паркове, тракийски светилища и др. и ще се грижи буквално за всичко: от прането в обществената пералня, през асфалтирането на улиците до дератизацията на мазета и шахти.

Регистрирането на Общинско предприятие „Никополис 2020“ бе гласувано на последната сесия.

Негова задача ще е и стопанисването и управляването на античен град Никополис ад Нестум, който е археологически и архитектурен паметник, разпрострян върху 14 км площ, ще се грижи за ландшафтно-исторически парк „Градище“ с праисторическо тракийско светилище в с. Долно Дряново, Туристическия информационен център в с. Огняново и недвижимите имоти за настаняване и спа процедури, които са общинска собственост.

Предприятието ще стопанисва още Долни и Горни минерални бани и хотелската част към тях, минералните извори „Долно миро“ и „Горно миро“ и прилежащите им басейни и сгради.

Задача на „Никополис 2020“ са още стопанисване и управление на горите от общинския поземлен фонд, изпълнение на горскостопанските планове, опазване на общинските гори от вредители и хора, залесяване, провеждане на сечи, защита срещу ерозия и порои.

Извън това предприятието ще води регистър на пчелните семейства в общината, ще организира извършването на перални и други услуги на общински, социални, здравни заведения, фирми и граждани и други.

За цялата тази всеобхватна дейност вносителят на идеята за предприятието – кметът на общината Феим Иса, е предвидил персонал от 55 души.

В администрацията ще бъдат назначени директор, 3-ма строителни работници и 1 домакин. 15 души – касиери, камериери и охрана, ще са заети в баните, на 5-има ще бъде поверена обществената пералня /3-ма перачи и по 1 гладач и 1 пакетировач, като последните нямат право да се разболяват или излизат в отпуск/, ще има и 9 души охрана. Със задачите, свързани с чистотата и поддръжката на парковете и зелените площи, залесяването и др. в цялата община, ще се грижат само 2-ма озеленители, а в чистотата ще работят 2-ма шофьори и 11 хигиенисти. Общинските гори ще се обгрижват от 1 лесничей и 2-ма инспектори, а в туризма, където е разпределена перлата на общината Никополис ад Нестум, ще се трудят 6-има продавачи на билети и охрана, 1 шофьор и 1 служител в информационния център. До момента само в Никополис ад Нестум работеха 4-ма служители.

Форматът на „Никополис 2020“ – предприятие, а не общинска фирма, предполага, че общината ще налива в него общински средства, а то ще трябва да връща в общинската хазна парите от продажба на билетчета и глоби. Тъй като общинското предприятие не е търговско дружество, то няма да има право да участва в обществени поръчки – например за асфалтиране на пътища или подмяна на тротоарни плочки, въпреки че те са му вменени като задължение.

Съгласно гласуваното на сесия решение, с което съветниците одобриха създаването на „Никополис 2020“, те вече му предоставиха за стопанисване и управление всички общински имоти заедно с имуществото в тях и възложиха на кмета да назначи директор.

 

Пирин Прес

Next Post

Посланика на Хърватия Н. Пр. Ясна Огняновац на официална визита в община Благоевград

ср февр. 12 , 2020
Кметът инж. Румен Томов посрещна днес Н.Пр.  Ясна Огняновац, посланик на Хърватия в община Благоевград. Посланикът  Н.Пр.  Ясна Огняновац е и лектор в Американския университет и подчерта, че Благоевград е изключително благодатен за развитие на туризъм и образование. Инж. Румен Томов заяви, че община Благоевград е отворена към съвместни дейности […]