Cлед дълго боледуване ни напусна проф. д-р ФИДАНА ДАСКАЛОВА – дългогодишен преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград

Проф. д-р Фидана Даскалова е родена през януари 1941 г. в с. Петрово, Санданска община. Завършва Педагогическата гимназия в Благоевград и педагогика с втора специалност български език и литература в СУ „Кл. Охридски”.

Снимка на Лалка Бенгюзова.

На 24-годишна възраст вече е научен сътрудник в Научноизследователския институт по педиатрия към Медицинска академия в София, 30-годишна става доктор по педагогика с дисертация на тема „Активизиране на говора и мисленето през критичната втора година от живота на детето”; на 39 години е доцент, а на 49 години – професор в ЮЗУ. 38 години от съзнателния си живот проф. Даскалова служи на педагогическата наука. Два мандата е декан на Факултета по психология и предучилищна педагогика и ръководител на катедра „Предучилищна педагогика”.
За 40-те години, в които служи неизменно на педагогическата наука, има над 200 научни и научно-методични публикации и повече от 20 книги – научни монографии и учебници за студенти. Между последните ѝ книги с особена значимост се открояват: „Методика на обучението по роден език – педагогическа теория и технология” (2002), „Психолингвистика” (2003)‚ „Психопедагогика на ранното детство” (2005), „Книга за възпитанието на детето от раждането до училището”‚ „Методика на подготовката за ограмотяване”‚ „Ранното четене и подготовката за училище” и мн. др.

Светла да е паметта ѝ!

Пирин Прес

Next Post

Pемонтират най-големият квартал в Дупница

ср юни 3 , 2020
Започнахме подготовката на документите за обявяване поръчката за избор на изпълнител за втория етап от ремонтните дейности в ж.к. „Бистрица“, обяви кметът на община Дупница инж. Методи Чимев. „Подписах договорът за продължаването на ремонтите в най-големия квартал. Сумата е в размер на 1 350 016,39 лв., които са изцяло безвъзмездни […]