Hови такси: Ето колко ще плащате, ако имате пари в банката

Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки. Данните са изчислени на база информация към 31 декември 2019 г., подадена от 19 банки и клонове на банки, които извършват дейност на територията на страната и предоставят платежни услуги на потребители.

Investor.bg припомня, че централната банка е задължена да информира гражданите по Закона за платежните услуги и платежните системи от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г., която определя условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

В публикацията на БНБ се посочва, че средният размер на таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката вече е 1,94 лв., а с издадена към нея дебитна карта – 1,42 лева.

Закриването на разплащателна сметка в офис, открита до шест месеца от датата на закриване, вече струва средно 3 лева. За обслужване на разплащателна сметка в офис, на банките се плаща средно по 2,39 лв. на месец, а с издадена дебитна карта към сметката – с 0,16 лв. по-малко.

Тегленето на пари в брой от банкомат от банката – издател струва средно 0,19 лв., а когато е от „друга банка“ е 0,98 лева.

От централната банка информират, че внасянето на средства по разплащателна сметка в офис на банката до 3652 лева е без такса.

Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугата „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1000 лв.“, кредитните институции прилагат различен подход за определяне на размера на таксите, посочва БНБ и уточнява, че средният размер на таксите за всеки от използваните подходи се изчислява въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

 

investor.bg

Пирин Прес

Next Post

Фолклорният ансамбъл от Белица , вдигна на крака публикатата на с.Баня

сб февр. 29 , 2020
  Снощи , Фолклорният ансамбъл при Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ , вдигна на крака публикатата на с.Баня в благотворителния концерт за събиране на средства за спешна трансплантация на черен дроб на Георги Спасов от село Баня. Самодейците участваха и в благотворителната кулинарна изложба. Всички самодейци приканват хората от разложки […]